The Song


Limang daang taong biyaya
Salamat Panginoon, sa 'Yong punla
Misyong kaloob sa aming puso
Aming sarili ay aming handog
Laging tapat, at laging tugon:
"Naririto, handa kami, Panginoon!"

Kami'y hahayo sa iba't ibang dako
Hatid ang iyong salita at paglilingkod.
Inang Maria ang s'yang gabay nami't lugod
Lalaganap alab ng 'yong misyon!

Limang daang biyaya
Salamat Panginoon, sa 'Yong punla.
Misyong kaloob sa aming puso
Aming sarili ay aming handog,
Laging tapat, at laging tugon:
"Naririto, handa kami, Panginoon!"

Ang mga kaloob na aming alay sa mundo:
Katarungan, Kabanalan, Kapayapaan.
Sa senyal na ito maniniwala ang mundo:
Pagmamahal namin sa bawa't tao!

Limang daang taong biyaya
Salamat! Salamat, Panginoon!

Limang daang taong biyaya
Salamat Panginoon, sa 'yong punla
Misyong kaloob sa aming puso
Aming sarili ay aming handog
Laging tapat, at laging tugon:
"Naririto, handa kami, Panginoon!"
"Naririto, handa kami, Panginoon"